Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA

O nas

Domov / O nas

Zavod eVita

Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA je zasebni zdravstveni zavod, ki deluje na modelu družinske medicine in svojim uporabnikom zagotavlja kakovostno zdravstveno oskrbo.

Zgodovina

Zavod je začel z delovanjem na področju zdravstva 1.3.2006 na osnovi podelitve koncesije za dejavnost splošne ambulante in ambulante v socialnovarstvenem zavodu Centru starejših Cerknica.

Zavodu eVITA je ob ustanovitvi postal tudi učna ambulanta na podlagi katere se izvaja program specializacije iz družinske medicine ter hkrati omogoča opravljanje pripravništva medicinskim tehnikom.

Zavodu je bil leta 2011 podeljen status referečne ambulante (obravnava kroničnih bolnikov).

1. februarja 2013 je Zavod prevzel dve koncesiji za izvajanje programa zdravstvene oskrbe v Domu upokojencev Domžale in Center starejših Notranje Gorice

Vizija

Zavod eVITA bo do leta 2010 postal poslovno uspešen zasebni zavod, ki bo nudil standardne zdravstvene storitve populaciji, opredeljeni v ambulanti splošne medicine, oskrbo ranljivih skupin (starostniki, bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi), nadstandardne storitve, svetovanje za spremembo življenjskega sloga in lastno skrb za zdravje (družinska medicina).

Zavod bo učna in raziskovalna baza.

Zavod bo do leta 2013 razvil mrežo zdravnikov za delovanje po celotni Sloveniji za izvajanje zdravstvene oskrbe v domovih za starejše občane.

Zavod se bo ukvarjal tudi s svetovanjem na področju zdravstva in s tem pripomogel k ohranitvi in krepitvi zdravja prebivalcem, organiziral bo tudi strokovna izobraževanja na področjih svojega dela. Zavod bo opravljal tudi raziskave javnega mnenja in poznavanje skrbi za zdravje pri ljudeh ter glede na rezultate skušal čim bolj učinkovito izvajati svoje programe za zdravo življenje.

Copyright © 2020 - 2024 Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA, Vse pravice pridržane!