Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA

Ambulante eVITA
Domov / Ambulante / Ambulante v socialno-varstvenih domovih

Ambulante v socialno-varstvenih domovih

V domovih za starejše izvajajo oskrbo zdravniki splošne / družinske medicine. Posebna veščina, ki jo morajo obvladati, je komunikacija s starejšimi in njihovimi svojci. Poseben izziv je soobolevnost in polipragmazija pri bolnikih.

Lokacija ambulante

Center starejših Cerknica
Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica

Kontakt ambulante

ZDRAVNIK:
prim. dr. Darinka Klančar,
dr. med. spec. družinske medicine

E-naslov: ambulanta.cerknica@deos.si
Telefon: 01 7055 100

Urnik ambulante

Urnik v pripravi.

V skladu s 15.členom novele Zakona o pacientovih pravicah vas obveščamo:

1. Na zdravniški pregled se je možno naročiti po telefonu: 041 401 464, ali po elektronski pošti: ambulanta.cerknica@deos.si, in sicer med ordinacijskim časom.
2. Čakalnih dob ni (razen v primeru administrativnih storitev). Pooblaščena oseba za čakalni seznam je prim. Darinka Klančar, dr. med. spec. družinske medicine na e-naslovu: darinka.klancar@siol.com.
3. Evidentirano število zavarovanih oseb je 157.

Copyright © 2020 - 2024 Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA, Vse pravice pridržane!