e-naročanje »

Ambulante v socialno-varstvenih domovih

V domovih za starejše izvajajo  oskrbo  zdravniki splošne / družinske medicine. Posebna veščina, ki jo morajo obvladati, je komunikacija s starejšimi in njihovimi svojci. Poseben izziv je soobolevnost in polipragmazija pri bolnikih.

Lokacije

Center starejših Notranje Gorice
Gmajna 7
1357 Notranje Gorice

Zdravnik: Andriana Sotirov, dr.med.spec.
Telefon:  08/2000-407

V skladu s 15.členom novele Zakona o pacientovih pravicah vas obveščamo:

1. Na zdravniški pregled se je možno naročiti po telefonu: 08/2000-407, ali po elektronski pošti: ambulanta.notranjegorice@deos.si, in sicer med ordinacijskim časom.

2. Čakalnih dob ni (razen v primeru administrativnih storitev). Pooblaščena oseba za čakalni seznam je prim. Darinka Klančar, dr. med., spec. druž. med. na e-naslovu: darinka.klancar@siol.com.

3. Evidentirano število zavarovanih oseb je 165.

Dom upokojencev Domžale
Karantanska cesta 5
1230 Domžale

Zdravnik: mag. sci. Branka Kante Sotošek dr. med.
Telefon: 01/72-13-141
 

V skladu s 15.členom novele Zakona o pacientovih pravicah vas obveščamo:

1. Na zdravniški pregled se je možno naročiti po telefonu: 01/72-13-141, ali osebno pri ambulantni sestri, in sicer med ordinacijskim časom.

2. Čakalnih dob ni (razen v primeru administrativnih storitev). Pooblaščena oseba za čakalni seznam je prim. Darinka Klančar, dr. med., spec. druž. med. na e-naslovu: darinka.klancar@siol.com.

3. Evidentirano število zavarovanih oseb je 170.

Center starejših Cerknica
Cesta pod Slivnico 1
1380 Cerknica

Zdravnik: Tatjana Žarković dr. med. spec. druž. med.
Telefon:   01/7055-100
 

V skladu s 15.členom novele Zakona o pacientovih pravicah vas obveščamo:

1. Na zdravniški pregled se je možno naročiti po telefonu: 041/401-464, ali po elektronski pošti: ambulanta.cerknica@deos.si, in sicer med ordinacijskim časom.

2. Čakalnih dob ni (razen v primeru administrativnih storitev). Pooblaščena oseba za čakalni seznam je prim. Darinka Klančar, dr. med., spec. druž. med. na e-naslovu: darinka.klancar@siol.com.

3. Evidentirano število zavarovanih oseb je 157.