e-naročanje »

Zgodovina

Zavod je začel z delovanjem na področju zdravstva 1.3.2006 na osnovi podelitve koncesije za dejavnost splošne ambulante in ambulante v socialnovarstvenem zavodu Centru starejših Cerknica.

Zavodu eVITA je ob ustanovitvi postal tudi učna ambulanta na podlagi katere se izvaja program specializacije iz družinske medicine ter hkrati omogoča opravljanje pripravništva medicinskim tehnikom.

Zavodu je bil leta 2011 podeljen status referečne ambulante (obravnava kroničnih bolnikov).

1.februarja 2013 je Zavod prevzel dve koncesiji za izvajanje programa zdravstvene oskrbe v Domu upokojencev Domžale in Center starejših Notranje Gorice.