e-naročanje »

Vizija

Zavod eVITA bo do leta 2010 postal poslovno uspešen zasebni zavod, ki bo nudil standardne zdravstvene storitve populaciji, opredeljeni v ambulanti splošne medicine, oskrbo ranljivih skupin (starostniki, bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi), nadstandardne storitve, svetovanje za spremembo življenjskega sloga in lastno skrb za zdravje (družinska medicina).

Zavod bo učna in raziskovalna baza.

Zavod bo do leta 2013 razvil mrežo zdravnikov za delovanje po celotni Sloveniji za izvajanje zdravstvene oskrbe v domovih za starejše občane.

Zavod se bo ukvarjal tudi s svetovanjem na področju zdravstva in s tem pripomogel k ohranitvi in krepitvi zdravja prebivalcem, organiziral bo tudi strokovna izobraževanja na področjih svojega dela. Zavod bo opravljal tudi raziskave javnega mnenja in poznavanje skrbi za zdravje pri ljudeh ter glede na rezultate skušal čim bolj učinkovito izvajati svoje programe za zdravo življenje.