e-naročanje »

Učna ambulanta

V okviru učne ambulante izvajamo dva programa izobraževanja zdravstvenega kadra:

- izvajanje pouka študentov šestega letnika medicine in specializantov družinske medicine
- pripravništvo za medicinske tehnike.

Pouk študentov 6. letnika v ambulanti družinske medicine traja 7 tednov. Študent opazuje mentorja pri delu in začne tudi samostojno delati pod mentorjevim nadzorom.

Trenutno ima status mentorja prim. Darinka Klančar

Izvajanje programa specializacije za zdravnike družinske medicine

Zavod eVITA ima pooblastilo za izvajanje specializacije iz družinske medicine, ki se deli na klinični in modularni del. Specializant dela pod nadzorom glavnega in/ali neposredbnega mentorja.

Trenutno ima status mentorja prim. Darinka Klančar

Pripravništvo za medicinske tehnike

V ambulanti družinske medicine pripravništvo traja 3 mesece.